Jubilacions

Modificació del 07 de desembre del 2004

MODIFICACIÓ del les instruccions tercera i quarta de les aprobades el 4 de maig de 2004 per el Director General de Recursos Humans relatives a la jubilació del personal estatutari de la Conselleria de Sanitat, d'acord la nova redacció de l'instrucció de 8 de setembre de 2004.

personal estatutari modificació legislació comuna jubilació
PDF

INSTRUCCIÓ de 06 de Maig de 2004

INSTRUCCIÓN de 06 de Mayo de 2004, del Director General de Recursos Humanos relativas a la Jubilación del Personal Estatutario de la Conselleria de Sanidad.

personal estatutari legislació comuna jubilació
PDF

ORDE per què es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència

ORDE 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servici actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

servici prolongació permanència jubilació forçosa actiu
PDF

Reial decret llei de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors

Reial decret-llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu

vida laboral pensió jubilació continuïtat compatibilitat anticipada
PDF

Instrucció derogació del art 151 de l’Estatut del Personal Sanitari no Facultatiu

Instrucció derogació del art 151 de l'Estatut del Personal Sanitari no Facultatiu

pensió jubilació complements
PDF

Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seg. Social

Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

seguretat social permanent pensions jubilació incapacitat excepcions complements
PDF

RESOLUCIÓ Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del president de la Comissió Promotora del Pla de Pensions per als Empleats de la Generalitat, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat, de 15 de juliol de 2008, pel qual s’aproven les especificacions del pla de pensions dels empleats de la Generalitat.

pla pensions
PDF

LLEI de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació

LLEI 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat

trevall reforma modalitats mesures forma durada contractes
PDF