Reial decret llei de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors

Reial decret-llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu

vida laboral pensió jubilació continuïtat compatibilitat anticipada
PDF