LLEI de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació

LLEI 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat

trevall reforma modalitats mesures forma durada contractes
PDF