LEY 28/2003, de 29 de septiembre.

LEY 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

seguretat social normativa estatal llei fons de reserva
PDF

LEY 28/2003, de 29 de septiembre,

LEY 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

seguretat social normativa estatal llei fondo de reserva
PDF

Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seg. Social

Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

seguretat social permanent pensions jubilació incapacitat excepcions complements
PDF

Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

REIAL DECRET 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

seguretat social organització inspecció funcionament ambit
PDF

LLEI Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat SOCIAL

LLEI 42/1997. de 14 de novembre. Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

treball seguretat social organització inspecció funcuons ambit
PDF