Notícies sobre Opinió


Denúncies Opinió
La Direcció de la Fe fa esclatar un conflicte amb les comares de l’hospital

dilluns 22 maig 2017 11:27 h | Comenta la noticia

La Direcció d'Infermeria obliga les comares de la sala de parts a acceptar un torn de treball, després d'una votació en la qual, de 64 persones, només van votar a favor 13.

Opinió Privatització de la sanitat
Intersindical Salut veu indefinicions en el procés per la reversió de La Ribera

dissabte 08 abril 2017 18:33 h | Comenta la noticia

El sindicat considera que la subrogació del personal laboral, no pot comportar, a la llarga, una situació de greuge comparatiu amb el personal estatutari interí de la Conselleria.

Opinió Reclamació Propostes
Intersindical Salut defensarà en la Conselleria la figura de Coordinador/a Tècnic Superior

dilluns 03 abril 2017 14:16 h | Comenta la noticia

La Conselleria convoca una comissió tècnica específica per abordar la creació de la figura de Coordinador/a de personal Tècnic Superior per al pròxim dimecres dia 5 d'abril.

Anàlisi Denúncies Opinió Privatització de la sanitat
Intesindical Salut considera que no es pot blindar al personal de Ribera Salut

dijous 19 gener 2017 10:54 h | Comenta la noticia

El sindicat exigirà, en cas que aquesta reivindicació prospere, el mateix tractament per tot el personal interí de la sanitat pública. Intersindical Salut exigirà, en els mateixos termes, un tracte equivalent per tot el personal interí d’institucions sanitàries; és a dir, la consolidació del lloc de treball de tot aquest personal

Anàlisi Opinió Mesa General
Intersindical no signa l’Acord de la Mesa General

divendres 23 desembre 2016 18:38 h | Comenta la noticia

Intersindical no signa l'Acord de la Mesa General sobre criteris comuns per la reducció de la temporalitat El sindicat considera que la proposta, no aporta res al que ja està subscrit a l'Acord de Legislatura del mes de juny.

Opinió Mesa General Propostes
Una Mesa General de Negociació per maquillar els resultats de l’Acord de Legislatura

dimecres 21 desembre 2016 13:26 h | Comenta la noticia

Avui, a la Junta de Portaveus de la Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral de l'Administració de la Generalitat s'ha anunciat la convocatòria de la mateixa pel proper dia 23 de desembre, on s'inclou com ordre del dia: una proposta d'Acord sobre els criteris comuns de les convocatòries de les ofertes d'ocupació pública per als anys 2017, 2018 i2019, la presentació del Pla Estratègic en matèria de Recursos Humans de l'Administració de la Generalitat i planificació de l'OOP derivada del mateix, l'adopció d'Acord referit a instar el Govern de la nació a adoptar mesures concretes en matèries de competència estatal i la presentació de la proposta de constitució de la Comissió per a la reversió de les prestacions assumides per les Mútues de AT i EP de la Seguretat Social.

Anàlisi Denúncies Opinió
Sanitat debería controlar a marina salud mediante los mecanismos que le ofrece la ley

dimecres 30 novembre 2016 14:04 h | Comenta la noticia

El Pliego de Condiciones Administrativas de Marina Salud establece en su artículo 1 que esta concesión se regirá por lo que establezca el mismo pliego de condiciones, el anteproyecto de explotación y, entre otras leyes, la Ley 15/97 de 25 de abril sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Nos centraremos en esta última ley para poner de relieve cuales son los mecanismos de control que el legislador previó en su día y que la Conselleria de Sanitat no está utilizando por desconocimiento o desinterés.

Opinió Reclamació
¿HAS GAUDIT LA PRESTACIÓ DE MATERNITAT DESPRES DE NOVEMBRE DE 2012?

dilluns 28 novembre 2016 13:52 h | Comenta la noticia

JUSTÍCIA ENS RETORNA EL QUE ENS LLEVA HISENDA Els tribunals de justícia sostenen la tesi que la prestació per maternitat no constitueix una renda del treball, i per tant ha de quedar exempta de la tributació per IRPF.

Denúncies Opinió
Sistemas de información y sistemas de control en Marina Salud

divendres 25 novembre 2016 11:04 h | Comenta la noticia

OPINIÓN. Intersindical Salut Dénia

Opinió Negociació. Mesa Sectorial sanitat Propostes
La Conselleria de Sanitat crea la figura del coordinador de personal tècnic superior

dijous 17 novembre 2016 17:36 h | Comenta la noticia

La Conselleria de Sanitat atén la reivindicació històrica dels Tècnics superiors abordant la creació de la figura de Coordinador del Personal Tècnic Superior

Més categories