Denúncies
Opinió
Propostes

Intersindical Salut reclama el permís per part d’un familiar fins a 2n grau

LA CONSELLERIA DE SANITAT DENEGA AL PERSONAL ESTATUTARI LA POSSIBILITAT D'ATENDRE A LES SEUES FILLES EN EL MOMENT DEL PART.

30 / 06 / 2017 | Intersindical Salut

Intersindical Salut reclama a la Consellera de Sanitat que l’ingrés hospitalari per part siga considerat com a causa per concedir el permís per malaltia greu d’un familiar al personal estatutari.

constitueix «de facte» la privació al personal estatutari del a assistir al part de les seues filles i de prestar la deguda atenció que un pare o una mare han de prestar a la seua filla en aquesta situació

Intersindical Salut reclama a la Consellera de Sanitat que l’ingrés hospitalari per part siga considerat com a causa per concedir el permís per malaltia greu d’un familiar al personal estatutari.

Davant la denegació de permisos per malaltia greu d’un familiar, en circumstancies en les quals la motivació de la sol·licitud ha estat l’hospitalització per cessaria, Intersindical Salut s’ha adreçat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per que equiparen les circumstancies del part amb les de la malaltia greu de familiars a efectes de la concessió d’aquest tipus de permís.

Segons Intersindical Salut la controvèrsia ve originada per dos fets:

1,- El fet que el part i les seues circumstancies no s’emmarquen tècnicament dins del concepte de malaltia.
2,- Que la redacció de l’art. 48 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, extrau de la seua redacció el terme «hospitalització» utilitzat en les normes anteriors i en l’art. 37,3,b) de l’Estatut dels treballadors i treballadores com a llindar per la diferenciació entre una malaltia greu i un altra que no ho és.

En el context d’aquestes definicions, la Conselleria de Sanitat, des de l’entrada en vigor del RDL 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, va emetre la Instrucció 415/12 fent una interpretació restrictiva del fet causant del dret del personal de la Conselleria a gaudir d’aquest permís. Interpretació que ha ficat en tela de judici Intersindical Salut.

Així doncs, Intersindical Salut considera que el manteniment d’aquests criteris en la interpretació de la norma que regula aquest permís son totalment extemporanis i ficant a la dona partera i les circumstancies que envolten el part en plànol de desigualtat totalment aliè a la realitat social i política del moment.

Des d’un punt de vista més pròxim, constitueix «de facte» la privació al personal estatutari del a assistir al part de les seues filles i de prestar la deguda atenció que un pare o una mare han de prestar a la seua filla en aquesta situació. No podem perdre de vista en allò referent a la desigualtat, que aquests problemes no sorgixen si el motiu de l’hospitalització es qualsevol altre diferent al part, situacions on la causa de l’hospitalització no genera cap problema per a la concessió del permís.

Intersindical Salut critica la interpretació restrictiva i descontextualitzada del la norma que regula el permís i recorda les normes han d’interpretar-se d’acord amb la realitat social, l’esperit sota el que van ser promulgades i la finalitat que perseguien, conforme preceptua sobre la interpretació normativa l’art. 3,1 del Codi Civil, principi que a hores d’ara la Conselleria de Sanitat no observa en absolut. En la mateixa línia, Intersindical Salut critica que el precepte anàleg per al personal laboral ha estat interpretat pel TS que ha advertit, que si be el part i les seues circumstancies no són considerats com una malaltia, és ben cert que les atencions necessàries per la seua atenció i actuació en cas de complicacions de la mare i del nounat, són les mateixes que les d’una malaltia, i per tant cal considerar-se com a fet causant del dret al permís.

Així doncs, davant aquests arguments i les denuncies per denegació del permís que el sindicat està reben des de la seua afiliació, Intersindical Salut ha encetat una campanya d’acció sindical orientada a promoure el canvi d’orientació en les administracions públiques davant la discriminació de la dona en relació a aquest permís.

permís per malaltiaDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.