VOLEM TOTES LES VACANTS A CONCURS DE TRASLLATS.

La Conselleria de Sanitat, ens en dona “una de cals i una de sorra”, per una part aten els compromisos adoptats amb els representants sindicals en la Mesa Sectorial de Sanitat, on consensuarem facilitat la mobilitat del personal del la Conselleria abans de cada procés d'oferta pública d'ocupació, però per l'altra ens presenta una projecció de places vacants disponibles que és inassumible per als sindicats.
26 / 09 / 2017 | Intersindical Salut trasllats
Intersindical Saltut-Iv, ha mostrat la seua decepció davant la concreció de llocs que eixiran a concurs de trasllats, expressant la nostra contradicció al document de proposta de l'Administració.

Per al nostre sindicat, la proposta de l'administració incorpora una sèrie de carències, en el fons i en la forma que han ocasionat el rebuig de tots els representants de la part social.
es promoga un procés de mobilitat on estiguen disponibles el 100% de les vacants com a norma general

En quan al fons, Intersindical Salut vol indicar que l'administració s'allunya del consens per a la mobilitat voluntària del personal fix, que no és altre, que la voluntat de facilitar la re-ubicació del personal prèviament a la incorporació del nou personal provinent dels processos de selecció en marxa. Aquest principi que és el que inspira la realització del concurs de trasllat, es veu alterat, quan un gran número de vacants es retiren de la disponibilitat de llocs sense cap informe que ho motive.

Des d'Intersindical Salut, afirmen que sols hi ha un motiu que pot justificar que una vacant es retire com a disponible en el concurs de trasllats, que no es altre que l'afectació de la qualitat assistència en una determinada unitat, però, cal que els motius disposen de les justificacions necessàries. En aquest sentit Intersindical Salut, ha requerit els informes que acrediten els motius que justifiquen que en determinades categories professionals no s'hagen oferit el 100% de les vacants.

A l'explicar les critiques sobre la forma, Intersindical Salut considera que la detracció de vacants sense justificació, suposa «de facte» una actuació discrecional, mitjançant la qual determinats centres directius prenen la decisió de triar les vacants que ixen a concurs i les que no ho fan. Açò suposa una clara manca de transparència, que s'allunya clarament de les formes que propugna el Govern de la Generalitat.

Davant aquestes coses, Intersindical Salut, ha demanat que la determinació de vacants disponibles per al consurs de trasllats es faça en base a criteris objectius, clarament comprensibles i es promoga un procés de mobilitat on estiguen disponibles el 100% de les vacants com a norma general, i que en aquelles situacions on objectivament hi hagen motius per oferir un número inferior, que s'aporten els informes justificatius i que siga en la Mesa Sectorial de Sanitat, on negociadament s'acorden les vacants que, motivadament, no han de eixir a concurs.