Anàlisi
Denúncies
Opinió
Propostes

Equiparació del permís per cesària amb el de qualsevol altra intervenció quirúrgica.

La Conselleria de Sanitat denega els permisos a familiars en els supòsits de cesària. Intersindical Salut exigeix l'equiparació, a l'efecte de permisos, de la cesària amb qualsevol altra intervenció quirúrgica.

14 / 06 / 2017 | Intersindical Salut

Recentment, s'ha produït un cas en el Departament Salut d'Alcoi en el qual s'ha denegat un permís, a un familiar que treballa al mateix hospital, per assistir a una mare que havia estat sotmesa a una cesària. Aquest fet, per inaudit i incongruent, ha posat a la picota la política de la Conselleria de Sanitat en la matèria.

és inadmissible que la Conselleria de Sanitat empare polítiques de personal que atempten contra la dignitat de la dona en la seva condició de mare

La norma que regula la concessió dels permisos de les empleades i empleats públics preveu que "per mort, accident o malaltia greu d'un familiar ...", el personal públic tindrà dret a un cert nombre de dies de permís, depenent del grau de consanguinitat o afinitat i de la distància al succés.

Emparant-se en el concepte jurídic indeterminat de "malaltia greu", es distorsiona la literalitat de la norma i els principis inspiradors que la fonamenten, amb l'únic objectiu d'escatimar drets laborals i, de pas, estalviar en substitucions, sense tenir en compte ni les circumstàncies personals ni l'estat de necessitat de les dones que, per complicacions en el part natural, es veuen abocades a una cesària.

La negativa es basa en una circular del Servei de Règim Jurídic de Personal de 2012 en la qual argumentant sentència del TSJ de Catalunya de 1997, en les que s'esgrimeix que "no es pot parlar de malaltia greu en casos de part per cesària en el qual el curs del procés s'ha produït dins del que és estadísticament normal", o, una altra del TSJ d'Aragó, en la qual textualment diu "el part per cesària no comporta més compromís que el mateix de qualsevol altra intervenció quirúrgica, sense que aquí es done una situació d'especial risc".

No obstant això s'oblida de fer referència a la del TSJ de Cantàbria de 1998, en la qual, en sentit contrari, s'afirma que "no es pot mantenir que cesària i naixement són equivalents, [...] perquè la cesària no és la conclusió natural d'un procés sinó una intervenció quirúrgica [...] a la qual es recorre quan la gestació presenta anormalitats [...], que posen en perill la vida d'aquest i d'aquella si no es recorre a la referida intervenció, [...] i implica uns riscos que permeten qualificar-la de malaltia greu".

Al marge de la polèmica judicial, no hem d'oblidar quina és la raó que justifica la concessió d'aquest permís, que no és altra que la d'assistir al familiar, en aquest cas a la nova mare, perquè s'entén, com així és, que es troba en una situació en la qual no es pot valdre per si mateix; per tant, està més que justificada la consideració de la cesària com "malaltia greu" a efectes de permisos.

En qualsevol cas, des de 1997 a ara i amb tot el respecte cap als tribunals de justícia, ha passat molt de temps i la creença popular que la dona, per la seva condició de dona, ha vingut al món a parir i a parir amb dolor i donant per descomptat que la cesària també és consubstancial a aquesta condició, ja ha passat a la història. Avui estem amb una lectura de gènere ben diferent, en la qual es pretén dignificar la condició de dona a fi d’aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes i, en qualsevol cas, en un context de protecció social de la maternitat.

En aquest estat de coses, és inadmissible que la Conselleria de Sanitat encara es deixe portar per clixés rancis i empare polítiques de personal que atempten contra la dignitat de la dona en la seva condició de mare, denegant uns permisos que, en canvi sí que es concedeixen per altres tipus d'intervencions que no necessàriament comporten més o menys risc.

Per aquestes raons, des de Intersindical Salut exigim a la consellera de Sanitat que siga coherent amb el seu discurs de protecció dels drets de la dona i procedisca a suspendre la circular del Servei de Règim Jurídic del Personal i a concedir, sense cap limitació, els permisos als treballadors i treballadores en els supòsits de cesària d'una familiar.

permisos permís per cesària condicions de treballDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.