Vaga 8 de març. Serveis mínims

La Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball publica els serveis mínims d´aplicació a la vaga
06 / 03 / 2018 | Intersindical Salut treball
Es determinen les mesures necessàries per a assegurar els serveis essencials mínims d'aplicació a la vaga general
Resolució per la qual es s'estableixen els serveis mínims d'aplicació a la vaga general convocada el dia 8 de març de 2018 , que haurà de prestar el personal afectat mentre duri la situació de vaga convocada.
Enllaç

En el punt 7 i 8 de l'esmentada Resolució queden determinats els establerts a la Sanitat Pública i privada, respectivament.