Tag treball


Pacte condiciones de treball i retributivas personal laboral per a la Formació.

17 / 08 / 2021 | treball pacte forum

Pròrroga i/o la renovació parcial de les places eventuals creades per coronavirus

27 / 05 / 2021 | treball

Llistat definitiu i data d’examen TCAE serveis sociosanitaris Generalitat.

25 / 05 / 2021 | treball

Reunió conselleria oposicions /trasllats /contractes

16 / 04 / 2021 | treball opo conselleria

Corrección de errores del Acuerdo de 8 de enero de 2021 // Correcció d’errors de l’Acord de 8 de gener de 2021

02 / 03 / 2021 | treball

Aprobación de módulos adicionales de refuerzo de atención primaria en 2021 // Aprovació de mòduls addicionals de reforç  de atenció primària en 2021.

03 / 02 / 2021 | treball trabajo

ACUERDO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y GRATIFICACIÓN POR COVID-19// ACORD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA I GRATIFICACIÓ PER COVID-19

09 / 12 / 2020 | treball ope

OFERTA PÚBLICA 2020 CONSELLERIA DE SANIDAD. PLAZAS ESTATUTARIAS Y FUNCIONARIALES// OFERTA PÚBLICA 2020 CONSELLERIA DE SANITAT. PLACES ESTATUTÀRIES I FUNCIONARIALS

09 / 12 / 2020 | treball ope

OPE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO: LISTADOS PROVISIONALES ADMITIDOS // OPE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ: LLISTA PROVISIONAL ADMESOS II

04 / 06 / 2020 | treball opo ope

OPE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO: LISTADOS PROVISIONALES ADMITIDOS // OPE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ: LLISTA PROVISIONAL ADMESOS III

03 / 06 / 2020 | treball resolución opos listado admitidos