DECRET 24/1997, d’11 de febrer.

DECRET 24/1997,d' 11 de febrer,del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris retribucions indemnitzacions decret
PDF

Decret 24/97 Indemnitzacions

Decret 24/1997, d´11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris serveis indemnitzacions gratificacions extraordinaris
PDF