Esborrany de les places aprovades en Mesa sectorial Oferta d’ocupació OPES 2021.

mesa sectorial
PDF

REUNIÓN MESA SECTORIAL PARA INFORMAR SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA COVID / REUNIÓ MESA SECTORIAL PER A INFORMAR SOBRE LA ADMINISTRACIÓ DE LA VACUNA COVID

vacuna reunión mesa sectorial covid
PDF

¿GRATIFICACIÓN? / ¿GRATIFICACIÓ?

mesa sectorial gratificación
PDF

Els sindicats demanen urgentment una reunió presencial amb la consellera en la mesa sectorial de Sanitat (CCOO, SATSE, UGT, CEMSAE, CSIF i Intersindical Salut)

mesa sectorial demanda reunió amb la consellera
PDF

INTERSINDICAL SALUT ESTARÁ EN LA NUEVA MESA SECTORIAL DE SANIDAD

mesa sectorial intersindical salut
PDF

ACORD de 19 de gener de 2007.

ACORD de 19 de gener de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007-2009 .

retribucions pagues extraordinaries mesa sectorial acord
PDF

RESOLUCIÓ de 28 de marr; de 1996

RESOLUCIÓ de 28 de març de 1996, del secretari general de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat que fa referencia als criteris de ces­sament de personal, per a executar l'Oferta d'Ocupació de 1994.

resolució normativa autonomica mesa sectorial cessament
PDF

ACORDS RETRIBUTIUS I ORAGNITZATIUS 07/05/1993

Acuerdo entre los sindicatos abajo firmantes y la administración de la Generalitat Valenciana alcanzado en la mesa sectorial de sanidad sobre diversos aspectos profesionales, economicos y organizativos del personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias gestionadas por el servicio valenciano de salud.

retribucions mesa sectorial acord
PDF

ACORD de 17 de maig de 1993

ACORD de 17 de maig de 1993, del Govern Valencicl, pel qual ratifica l'acord subscrit per la Mesa Sectorial de Sanitat el 7 de maig de 1993 i determina les taules retributives per a l' aplica­ció en l'any 1993 al personal al servei de les ins­titucions sanitaries del Servei Valencia de Salut.

taules retributives retribucions mesa sectorial acord
PDF

INFORMACIÓN MESA SECTORIAL 02/11/2017

reunión regulación protocolo mesa sectorial
PDF

Pacte Mesa Sectorial de Sanitat per a l’ampliació del permís de paternitat

permis paternitat mesa sectorial mesa general concidions de treball
PDF

Reivincació de drets laborals en Atenció Contiuada i Guardies Mèdiques

reivindicacions mesa sectorial jornada horari atenció continuada
PDF

VALORACIÓN MESA SECTORIAL 14/03/2016

mesa sectorial
PDF

MESA SECTORIAL 14/03/2016

mesa sectorial
PDF

MESA SECTORIAL 23/02/2016: CORRECCION DOCUMENTO OFERTA

mesa sectorial
PDF

MESA SECTORIAL 16/02/2016

mesa sectorial
PDF

MESA SECTORIAL 15/01/2016

mesa sectorial
PDF

MESA SECTORIAL: COMISIÓN TÉCNICA SOBRE PRIORIZACIÓN DE TEMAS A TRATAR

mesa sectorial
PDF

Comissió Tècnica sobre priorització de temes a tractar en Mesa Sectorial

priorització mesa sectorial
PDF

MESA SECTORIAL SANIDAD 29 SEPTIEMBRE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SIMAP-INTERSINDICAL SALUT. IV

mesa sectorial
PDF

SIMAP-INTERSINDICAL SALUT TRASLADA SUS PROPUESTAS A LA NUEVA CONSELLERIA

mesa sectorial
PDF

MESA SECTORIAL 29 DE ABRIL DE 2015

mesa sectorial
PDF

Mesa Sectorial 29 d’abril de 2015

mesa sectorial
PDF