LEY 55/2003, de 16 de diciembre,

LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

personal estatutari normativa estatal llei estatut marc
PDF

Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut

LLEI 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut

vacances torns situacions retribucions promoció planificació places permisos mobilitat llicències
PDF