Tag administratiuva


2016 OPO Administratiu o administrativa de la funció administrativa.

10 / 05 / 2018 | opo2016 funció admva. concurs oposició administratiuva

Vacants d’administratiu o administrativa de la funció administrativa. Torn promoció interna.

30 / 05 / 2017 | opo2016 funció administrativa concurs oposició administratiuva

ADMINISTRATIU/VA OP 2007

06 / 11 / 2013 | concurs oposició administratiuva