Vacants d’administratiu o administrativa de la funció administrativa. Torn promoció interna.

Es convoquen proves selectives pel torn de promoció interna per a la provisió de 117 places vacants de personal estatutari del grup C1, administratiu/va de la Funció Administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. El procés selectiu es durà a terme per mitjà del sistema de concurs oposició.
30 / 05 / 2017 | Intersindical Salut opo2016 funció administrativa concurs oposició administratiuva
117 places vacants
Convocatòria.