Vagues i mobilitzacions

Vaga 18 de juny. Consolidació del personal temporal i interí de les administracions públiques

Vaga 18 de juny. Consolidació del personal temporal i interí de les administracions públiques
12 / 06 / 2021 | Intersindical Salut

Companyes i companys, ens trobem en una cruïlla sindical molt important. Els esdeveniments ens han dut, junt a CNT, CGT i la Coordinadora Valenciana d’Empleats Públics en Abús de la Temporalitat, a convocar una vaga a totes les administracions públiques (també està convocada a nivell estatal per la Confederació Intersindical) per reivindicar la consolidació del personal temporal i interí. Més concretament:

Per l’establiment a l’EBEP de sancions a les administracions que abusen de la temporalitat. Sancions que han de ser suficientment dissuasòries per previndre l’abús i protectores dels drets laborals del personal temporal i interí. Dues condicions que sols es podem assolir si la sanció és la consolidació de l’ocupació o fixesa.

Per exigir canvis legals i administratius que permeten la consolidació del personal que actualment es troba en abús de temporalitat.

Per la retirada de la proposta del Ministre Iceta sobre modificació de l’EBEP.

Per la defensa d’uns serveis públics de qualitat. No podem oblidar que la temporalitat incideix directament sobre la qualitat del servei i el treball del personal funcionari de carrera o fix. A més, la proposta del Ministeri és una amenaça directa a la qualitat dels serveis públics i a la seua continuïtat.

Garantia genèrica de permanència en el treball del personal afectat per l’execució de les OPOs d’estabilització.1.- Argumentari

L’argumentari

A grans trets és el següent:

A Intersindical Valenciana apostem per un serveis públics potents i de qualitat.

És inherent a aquesta premissa que les plantilles han de ser adequades a les necessitats, amb condicions laborals dignes i dotades de personal estable.

És un fet constatat que les diferents administracions han incomplert sistemàticament la seua obligació de convocar ofertes d’ocupació o les han limitades, fins arribar a l’absurd, amb la taxa de reposició.

Aquesta ha estat una pràctica habitual, afavorida per la impunitat de les administracions, que ha generat un problema de temporalitat de dimensions intolerables.

Ha estat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que ha constatat l’existència d’aquest abús de la temporalitat; així mateix explicita que l’ordenament intern és contrari a la Directiva Europea 1999/70/CE i que cal establir sancions a les administracions abusadores.

Sanció que ha d’assolir dues finalitats: dissuasòria per a les administracions i protectora dels treballadors i treballadores objecte de l’abús.

És aquest darrer extrem el que sustenta la reivindicació de l’estabilitat en l’ocupació del personal temporal i interí. Una estabilitat que en el context de l’ocupació pública i sent la inamobilitat del personal públic el pal de paller de la seua autonomia i independència front a ingerències externes, no pot entendres més que en termes comparables al personal funcionari de carrera o personal fix.

Tanmateix, el TJUE afirma que ni la declaració de personal indefinit no fix, ni les OPOs ordinàries o extraordinàries constitueixen una sanció atenent els objectius de la Directiva Europea. Afirmació que reforça la conclusió anterior.

És per això que a Intersindical Valenciana defensem que, l’establiment de sancions a les administracions a l’EBEP, ha de passar necessàriament per la consolidació de l’ocupació en les mateixes condicions que el personal funcionari de carrera o personal fix.

Una conclusió que és també extrapolable a l’actual borsa de personal en abús de la temporalitat.

En aquest darrer supòsit cal fer dues matisacions: la consolidació de l’ocupació del personal en abús de la temporalitat no pot vulnerar els drets adquirits pel personal funcionari de carrera o personal fix i, a més, ha de ser compatible amb les expectatives de les persones que, sense formar part del sistema, volen accedir a la funció pública.

Aquesta compatibilitat és factible amb l’accés diferenciat: reservant les places no ocupades per personal en abús a ofertes d’ocupació ordinàries.

Respecte del personal actual en abús de temporalitat entenem que l’opció més adequada per solucionar el problema és la convocatòria de concurs de mèrits, amb totes les incerteses que puga generar un procés de negociació. No obstant, és un mecanisme previst a l’EBEP, la consolidació és com a funcionari de carrera o personal fix i, al mateix temps, permet preservar els drets del personal de carrera o fix.

Des de diferents àmbits es barallen altres opcions com la declaració administrativa de personal fix o la declaració de personal a extingir; dues alternatives que difícilment encaixen en els requisits que hem manifestat. En tot cas, però, ara no és aquest el debat; ara toca sumar i forçar la retirada de la proposta de l’administració i l’inici d’una negociació més plural que no la de la Mesa General estatal.

2.- Accions programades

Vaga 18 de Juny. Alacant
Concentració a les 11h a la Plaça de la muntanyeta.
Manifestació a les 19h a la escala IES Jorge Juan.

Vaga 18 de Juny. València
Concentració a les 11h a la Plaça de Manises.
Manifestació a les 19h a la Plaça de Sant Agustí.

Vaga 18 de Juny. Castelló
Concentració a les 11h a la Plaça Maria Agustina.

vaguesDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.