Reclamació

Una sentència obliga a respectar les funcions dels Tècnics Radiodiagnòstic

La demanda, interposada per Intersindical Salut, pretén acabar amb una pràctica habitual per la qual, personal d’infermeria, fa funcions corresponents a la categoria de Tècnic Superior en Radiodiagnòstic.

14 / 03 / 2017 | Intersindical Salut


Els fets cal situar-los al Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital General de Castelló, on el Cap de Servei i la supervisió d’infermeria, amb el coneixement i consentiment de la Gerència del Departament, han vingut elaborant la programació funcional del servei i assignant a personal d’infermeria la realització de funcions que, per titulació acadèmica i qualificació professional, corresponen exclusivament als Tècnics Superiors en Radiodiagnòstic, com és la realització de proves diagnòstiques amb la utilització de radiacions ionitzants.Aquesta pràctica s’ha mantingut invariablement des de 1984, any en que es va crear la titulació professional de tècnic superior en radiodiagnòstic i, malgrat una successió de normes de desenvolupament, que establien el perfil del llocs de treball i les places que eren pròpies d’aquesta categoria, no ha hagut una voluntat de fer-ho efectiu en la seua totalitat. El resultat és que, a data d’avui, sent coneixedors que s’està vulnerant la legalitat, encara no s’ha procedit a la reconversió total de places d’infermeria d’aquest servei en places de Tècnic Superior i les seues funcions son exercides, il·legalment, per personal no qualificat.Aquest problema ha estat plantejat en innombrables ocasions per Intersindical Salut a la Gerència del Departament i a la mateixa Conselleria de Sanitat, per intentar cercar una solució per la via del diàleg i de la negociació, però ha estat un diàleg de sords en el que, o es negava deliberadament la realitat o, simplement, no es prenia cap decisió o mesura per revertir la situació. Amb aquest estat de coses, finalment, només ha quedat l’eixida pel sindicat que interposar la demanda davant el contenciós administratiu.
“abstenerse de encomendar funciones que no se encuentran distribuidas según el establecido en esta resolución” (Real Decreto 545/95 y 557/95)

El resultat ha estat que la sentència, de primera instancia, favorable a les pretensions d’Intersindical Salut, ordena als demandats (Conselleria de Sanitat) a “abstenir-se d’encomanar funcions que no es troben distribuïdes segons l’establert en aquesta resolució” (Real Decret 545/95 i 557/95). No obstant, la virtualitat d’aquesta sentència és que inicia un camí diferent del que s’havia seguit fins ara, en el que les demandes eren per intrusisme, de particulars contra particulars; mentre que ara la demandada i condemnada és l’Administració, que és qui, realment, té reconeguda la capacitat organitzativa i la que, en definitiva, ordena al seu personal fer unes o altres funcions.En aquest context, cal aclarir que no es tracta d’un conflicte entre el personal d’infermeria i els tècnics superiors, com s’ho volgut fer veure, per interessos corporatius, des d’alguna organització sindical i col·legial. El problema és molt més simple, hi ha un marc legal regulador de les funcions de cadascuna de les categories sanitàries i, sí o sí, s’ha de complir i és l’Administració Sanitària qui té la responsabilitat de complir i fer complir la legalitat als seus centres de treball.Des d’Intersindical Salut esperem que la Gerència del Departament execute la sentència i procedeixca a la immediata creació de les places de tècnic superior necessàries per cobrir la totalitat dels llocs de treball de perfil tècnic; perquè de no fer-ho, entendrem que ja no es tracta d’una possible diferencia d’interpretació de la legalitat, sinó d’una vulneració conscient i deliberada de la mateixa. Conducta clarament tipificada que no es resol, precisament, per la via judicial del contenciós-administratiu.

tecnics senteciaDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.