Denúncies
Reclamació

Clínic: S’investiga la interrupció de l’embaràs d’una Tècnic Superior Imatge per al diagnòstic.

Investiguen si una tècnic de rx va patir una interrupció prematura i involuntaria de l'embaràs per haver estat destinada a urgències com a mesura d'adaptació del lloc de treball. Intersidical Salut-Iv, sospita que la falta de diligència deguda en matèria de protecció de la maternitat a l'Hospital Clínic Universitari de València, pot haver estat la causant a una de les seves treballadores en estat de gestació un dany greu i irreparable.

Clínic: S’investiga la interrupció de l’embaràs d’una Tècnic Superior Imatge per  al diagnòstic.
20 / 07 / 2017 | Intersindical Salut


Aquest sindicat ve denunciant la laxitud del centre hospitalari en particular i de la Conselleria en general en l'aplicació dels procediments de protecció de la maternitat, posant en risc a les treballadores en aquesta situació. Això és així, segons explica la pròpia administració, per la falta mitjans per adaptar els seus llocs de treball, la qual cosa comporta en massa ocasions una adaptació incorrecta i contrària a la Llei de Prevenció i a les normes específiques de protecció a la maternitat.

Intersindical Salut-Iv, ha efectuat denúncia davant la inspecció de treball perquè es determine per l'autoritat laboral si l'administració sanitària ha incorregut en algun tipus de responsabilitat per l'incompliment de la legislació en matèria de salut i seguretat laboral.Per si no fós prou, la falta de coordinació entre els responsables del centre, el servei de prevenció i les Mútues, comporta que les treballadores no poden ser beneficiàries de la prestació per risc durant l'embaràs, ja que malgrat ser emès un informe del Servei de Prevenció on es manifesta que el lloc de treball ocupat i exercit per la treballadora li suposa un risc per a la seva salut sinó s'adopten les mesures preventives, les Mútues no concedeixen aquesta prestació, contravenint el que es disposa en la normativa vigent d'aplicació on aquestes, previ informe del servei prevenció, han de procedir a la concessió de la mateixa.


Intersindical Salut-Iv, informa d'aquests fets donada la interrupció prematura, involuntària i alienes a qüestions de la seva salut de la gestació que ha sofert una professional del centre, circumstàncies que, donat l'exposat anteriorment, podrien fer pensar que presumptament existeixi una relació directa de causalitat entre la falta d'adopció de mesures preventives i la interrupció de l'embaràs, ja que, malgrat dictaminar el Servei de Prevenció la seva aptitud amb limitacions, en aplicació dels protocols generals de salut laboral, davant la inexistència d'avaluació especifica dels riscos del lloc de treball, la treballadora va ser assignada al servei d'urgències sense tenir en compte l'exposició a riscos com una important càrrega de treball, estrès laboral i bipedestació pràcticament durant tota la jornada, suportant les mesures de protecció individual (davantal de protecció de plom i collet) amb un pes aproximat de 3 kg., en postures forçades, en un va espaiar reduït i sense dosímetres de radiació directa a la zona abdominal, com és preceptiu per la normativa vigent.

Davant aquests fets la professional va sofrir una situació continuada d'ansietat, motiu pel qual va ser atesa d'urgència per episodi d'amenaça d'avortament, davant el qual se li prescriu baixa per incapacitat temporal.

Donada la gravetat del succeït, Intersindical Salut-Iv, ha efectuat denúncia davant la inspecció de treball perquè es determine per l'autoritat laboral si l'administració sanitària ha incorregut en algun tipus de responsabilitat per l'incompliment de la legislació en matèria de salut i seguretat laboral.

Finalment la professional ha sofert una interrupció prematura i involuntària de l'embaràs.

Els serveis jurídics d'aquesta organització estudien les accions judicials pertinents per a l'esclariment dels fets i la demanda de responsabilitats a aquelles persones que hagin contravingut la normativa en matèria de protecció a la maternitat i, fins i tot, el Codi Penal, en atemptar presumptament contra la salut d'una treballadora.

riscos laborals prevencióDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.