Opinió

La Conselleria improvisa en la substitució de les vacances.

Pel sindicat, la manca de personal substitut en determinades categories és un problema que es repeteix tots els anys, quan arriba l'estiu i que no s'ha volgut abordar en temps i de forma ordenada per part de la Conselleria.

La Conselleria improvisa en la substitució de les vacances.
15 / 06 / 2018 | Intersindical Salut

Aquests darrers dies hem vist com des de diversos departaments de salut s'està fent una crida extraordinària, perquè professionals d'infermeria puguen aportar el seu curriculum per poder ser contractats per fer substitucions als mesos d'estiu. Es tracta d'un procediment no reglat, al marge de les normes que regulen el funcionament de la borsa de treball d'institucions sanitàries i que, per tant, no complirà amb els principies d'igualtat, mèrit i capacitat que regeixen tots els processos de provisió de llocs de treball.

Intersindical considera una improvisació obrir un procediment extraordinari per cercar personal substitut de cara a les vacances d'estiu

El problema de manca de personal substitut es produeix de forma cíclica tots els anys per aquestes dades. No hi ha discusió en que determinades categories són deficitàries i no hi ha prou professionals per cobrir les necessitats del sistema, però el problema s'agreuja pel mateix funcionament de la mateixa borsa de treball; doncs, és un borsa tancada que només s'obri una o dues vegades a l'any per noves inscripcions, impedint, fora d'aquest termini, que les persones que no estan inscrites o que han acabat recentment els seus estudis ho puguen fer.

Ara, davant l'evidència, venen les improvisacions i les urgències per captar nous aspirants a un lloc de treball temporal i com sol passar en aquestes circumstàcies, es fa mitjançant un procediment no reglat que, d'entrada ja incompleix la propia normativa de la borsa de treball, prescindint dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat i les intruccions de la Conselleria que prohibeixen la contractació per substitucions de vacances fora dels procediments generals de la borsa de treball, com és l'anomentat borsí intern o paradigma de la discrecionalitat en la contractació de personal.

Intersindical Salut, considera que aquest problema es resoldria o, al menys, es pal·liaria si la borsa estiguera oberta de forma permanent per a noves altes, a més de adequar la formació de nous professionals a les necessitats del sistema. Una alternativa que s'ha plantejat en innombrables ocasions en la Mesa Sectorial de Sanitat, sense que, per part de la Conselleria, s'haja pres cap mesura en aquest sentit. És per això que afirmem que la gestió deficient del problema ens condueix, ara, a la improvisació.

Així doncs, desde Intersindical Salut, consideren oportú fer les següents consideracions:

1.- Segons la informació contrastada per aquest sindicat, el cridament que s'ha fet des d'algunes direccions per que els aspirants aportent currículums de determinades categories professionals, de TCAE i Infermeria, s'està fent en previsió d'un hipotètic esgotament futur de les borses d'ocupació temporal, situació que, a hores d'ara no s'ha produït, conforme ha comprovat aquest sindicat. Aleshores, no hi ha cap justificació per fer aquest cridament.

2.- La contractació de personal mitjançant procediments extraordinaris com els de la Disposició Addicional 1ª de l'ordre del borsa "bolsin", així com la recerca directa de professionals, està supeditada a la producció de suposits excepcionals: En el cas del "bolsin" a les circumstancies descrites en la DA 1ª i a les limitacions instruides des la DGRRHH de la Conselleria; Els suposit de recerca directa de professionals suposa un procediment "excepcionalisim" únicament justificat quan s'han esgotat tots els mitjans disponibles de provisió temporal de personal que garanteixen el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, inclòs el recurs a la DA 1ª, i justificat únicament per l'obligació de l'administració pública de garantir el dret consitucional a a la salut (art. 43 C.E.)

3.- La situació descrita en la nostra consideració primera, no suposa situació d'excepcionalitat alguna, ja què, si per una part, es habitual que la substitució d'una plantilla sanitària en torn als 50.000 professional per al pla de vacances pot ocasionar l'esgonatment de determinades borses, per un altra, aquesta situació està prevista amb la possibilitat d'acudir a la contractació de professionals en les borses dels departaments limítrofs. Així mateix, l'administració sanitaria, pot procedir, donat el cas, a l'apertura extraordinaria de determinades borses d'algunes categories professionals deficitàries per que s'incorporen nous professionals procedents de les darreres promocions que encara ho han tingut oportunitat d'incriure's en les apertures ordinàries de les borses.

4.- En tot cas, aquesta organització sindical, es mostra absolutament crítica davant el recurs de l'administració a la utilització de procediments extraordinaris i excepcionals en previsió de futuribles que l'administració està obligada a estalviar amb les eines que te a la seua disposició i que hem descrit en els punts precedents.


5.- És per tot aquest seguir de circumstancies que INTERSINDICAL SALUT, ha proposat una nova regulació per a la gestió de les borses de treball temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que disposen de característiques que permeten una apertura permanent, àgil i transparent i la incorporació al funcionament de les boreses de tots el avantatges que permet el progrés tecnològic, amb la finalitat de facilitat una millor conexió entre la oferta i la demanda de treball en el sector sanitari públic.

substitució del personal pla de vacancesDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.