Plus de treball per torns per a personal d’atenció primària que vorà modificat el torn en vacances

Complement de treball per torns per a personal d'atenció primària que vora modificat el seu torn durant vacances

vacances treball per torns primària atenció primària
PDF

Instrucció abonament del plus de treball per torns al personal adscrit a centres d’atenció primària

Instrucció del Director General de Recursos Econòmics sobre l'abonament del plus de treball per torns al personal adscrit a centres d'atenció primària

treball per torns primària atenció primària
PDF

Complement de treball per torns al personal adscrit a centres d’atenció primària.

Instrucció del director general de Recursos Humans sobre l'abonament del complement de treball per torns al personal adscrit a centres d'atenció primària.

treball per torns primària complement atenció primària
PDF

Acord sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

ACORD de 13 d’abril de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

treball per torns racionalització nocturnitat mòduls infermeria guàrdies festivitat continuada complement
PDF

Directiva 99/70 Treball de Temps Determinat

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny 1999 relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada.

vacances treballador nocturn treball per torns treball trabajaor nocturno temps de treball període nocturn pauses durada període de descans durada
PDF