Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut

LLEI 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut

vacances torns situacions retribucions promoció planificació places permisos mobilitat llicències
PDF

Directiva 03-88 Ordenació Temps de Treball

DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 4 de novembre de 2003 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances treball torns temps pauses ordenació nocturn mòbil descans
PDF

Directiva 93 104 Ordenació del temps de treball

DIRECTIVA 93/104/CE DEL CONSELL de 23 de novembre de 1993 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances torns pauses ordenació descans
PDF