ACORD de 25 de man; de 1996

ACORD de 25 de man; de 1996, del Govern Valencia, en materia d'incentivació dels equips mobils dels centres de transfusió de la Comunitat Valencia­na.

retribucions equips mobils centres transfusió acord
PDF