ORDE per què es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència

ORDE 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servici actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

servici prolongació permanència jubilació forçosa actiu
PDF

Instruccions sobre la carrera professional núm. 1

Instrucció Nº1 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. promoció interna, comissió de servei, excedència, reducció de jornada,...

servici reducció promoció professional jornada interna excedencia comissió carrera
PDF