Instruccions sobre la carrera professional núm. 1

Instrucció Nº1 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. promoció interna, comissió de servei, excedència, reducció de jornada,...

servici reducció promoció professional jornada interna excedencia comissió carrera
PDF