Tag tribunals


La participació del personal en els tribunals comptarà per a la Carrera i Desenvolupament professional

04 / 09 / 2018 | tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 comissió assessora

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost

04 / 09 / 2018 | tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 composició tribunals

Condemna a l’Hospital d’Oriola per denegar un permís de formació sense justificació.

19 / 05 / 2017 | tribunals oriola hores formació h. vega baixa formació