Tag selecció i provisió


La participació del personal en els tribunals comptarà per a la Carrera i Desenvolupament professional

04 / 09 / 2018 | tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 comissió assessora

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost

04 / 09 / 2018 | tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 composició tribunals

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008

28 / 11 / 2017 | selecció i provisió resolució pla de formació normativa autonomica eves

INSTRUCCIÓ 25 FEBRERO 2003

15 / 11 / 2017 | selecció i provisió personal estatutari instrucció

CIRCULAR 3/2000

13 / 11 / 2017 | selecció i provisió personal temporal circular

Tràmit d’informació pública del projecte de decret de selecció i provisió Conselleria de Sanitat

23 / 05 / 2017 | selecció i provisió informació pública