Denúncies

Personal amb categories a extingir. Injustícia permanent.

Intersindical Salut ha demanat que s'incorpore a l'agenda de negociació la situació en la qual es troba més d'un miler de treballadors de sanitat que ocupen llocs de treball de categories que van ser declarades a extingir mitjançant el Decret 70/2003 de 7 de juny del Consell de la Generalitat Valenciana.

Personal amb categories a extingir. Injustícia permanent.
14 / 02 / 2018 | Intersindical Salut

L’art. 11 del Decret 70/2003 de 7 de juny del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 7043 de 11-06-2013) va suprimir o declarava a extingir les categories professionals d’obrer/a, bibliotecari/a, calefactor/a, capellà, fuster/a, cuiner/a, conductor/a, conductor/a d’instal·lacions, controlador/a de submistraments, costurer/a, electricista, empleat/da de bugaderia, llanterner/a, ginecoleg/loga de centre d’orientació familiar, mecànic/a, metge/ssa jerarquitzat de medicina general d’unitats hospitalàries, monitor/a d’educació física, operador/a de màquina d’impressió, pedagog/a perruquer/a, peó/na, professor/a d’educació física, professor/a d’educació general bàsica, marmitó, psicòleg/loga, psicòleg/loga d’unitt de conductes addictives, tècnic/a d’hostaleria i telefonista.

La D.A. primera del Decret 70/2003 no s'han aplicat en els seus termes, vulnerant aspectes bàsics en allò relatiu a les funcions que te assignades el personal que ocupa llocs de categories a extingir, així com a les seues condicions de treball.

Al preàmbul de la norma esmentada, es justifica aquesta mesura per la política d'externalització de serveis que es va impulsar intensament des de l'administració a partir de la dècada dels noranta com a mesura de planificació eficient dels recursos humans.

Des d'aleshores, aquestes categories professionals han deixat d'incloure's en les ofertes d'ocupació, i la darrera edició de les bolses de treball temporal que les contempla es l'edició número 11 que compta amb els inscrits a 04/04/12 publicada el 09/01/2014

La norma de supressió i extinció de categories professionals no ha vingut acompanyada de cap altra mesura de planificació organitzativa que aborde la situació de provisionalitat en la que han quedat, per una part, les funcions que venien estant cobertes per aquestes categories professionals, ni la dels professionals que ocupen els llocs de treball corresponents, que en l'actualitat supera el millar de llocs de treball.la Disposició Addicional primera del Decret 70/2003 de 7 de juny del Consell de la Generalitat preserva les funcions que venia desenvolupant aquest personal, les condicions de treball i el règim jurídic, deixant la porta oberta a l'adaptació el treball a les característiques i organització necessàries per a la prestació del servei.

la Disposició Addicional primera del Decret 70/2003 de 7 de juny del Consell de la Generalitat preserva les funcions que venia desenvolupant aquest personal, les condicions de treball i el règim jurídic, deixant la porta oberta a l'adaptació el treball a les característiques i organització necessàries per a la prestació del servei.

Amb aquesta previsió normativa, s'esgoten els instruments per afrontar la provisionalitat de tots els llocs de treball afectats i també del col·lectiu de treballadores i treballadors afectats.

Pel que respecta a les gerències dels departaments, es detecta una disparitat de criteris a l'hora d'abordar les situacions de provisionalitat en la qual es troben les places i el col·lectiu de treballadors i treballadores afectades. Desconeguem si aquesta circumstancia es deu a la inexistència de directius per afrontar la previsió de la D.A. primera del Decret 70/2003, o per inobservança de les que s'hagen pogut dictar.

La D.A. primera del Decret 70/2003 no s'han aplicat en els seus termes, vulnerant aspectes bàsics en allò relatiu a les funcions que te assignades el personal que ocupa llocs de categories a extingir, així com a les seues condicions de treball. A més a més, s'han generat efectes adversos sobre funcions i condicions de treball de personal, que no havent estat afectat per la norma, ha vist alterat el seu règim funcional i de condicions de treball, efectes que requereixen la oportuna correcció en atenció a una adequada qualitat assistencial.

En aquest sentit, Intersindical Salut ha demanat que es sotmeten aquest aspectes a negociació en el marc de la Mesa Sectorial de Sanitat amb objecte de determinar l'establiment de mesures correctores per als efectes adversos per al personal que s'han produït per l'aplicació del Decret 70/2003 de 7 de juny

categories extingirDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.