Les condicions laborals es negocien

PROGRAMES DE REDUCCIÓ DE LLISTA D’ESPERA QUIRÚRGICA. AUTO-CONCERTS «PEONADES», QUIRÒFANS DISSABTES. Davant l’escàs avanç experimentat en la reducció de les llistes d’espera quirúrgiques, la Consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha expressat la necessitat d’obrir quiròfans els dissabtes, a més de les «peonades» de vesprada, amb l’objectiu d’incidir més efectivament en la reducció de les llistes d’espera en la sanitat pública valenciana.
21 / 09 / 2017 | Intersindical Salut quiròfan dissabtes condicions laborals auto-concerts
Tot d’acord amb la necessitat d’incidir amb més efectivitat en la disminució de l’espera quirúrgica dels ciutadans, i que les actuacions dirigides a aconseguir-ho s’han d’efectuar des del sistema sanitari públic valencià, no podem oblidar que el desenvolupament d’aquests programes específics per disminuir les llistes d’espera, en cap cas poden suposar una alteració en el règim de provisió de llocs de treball ni en les condicions laborals del personal, qüestions aquestes que necessàriament han de ser sotmeses a tractament entre sindicats i administració en el marc de la comissió tècnica corresponent.
aquests programes específics per disminuir les llistes d’espera, en cap cas poden suposar una alteració en el règim de provisió de llocs de treball ni en les condicions laborals del personal

Aquests programes per a la reducció de llistes d’espera impliquen a distintes categories professionals en el seu procés d’execució, com son el personal facultatiu, de infermeria, tècnics, zelador i administratiu, sobre el que cal informació, que ha de estar contemplat i sobre el que cal informar a la part social per poder garantir amb efectivitat la salvaguarda dels seus drets laborals, així com el seguiment i control dels resultats dels auto-concerts

Al mateix temps, cal indicar la necessitat de contemplar programes per la reducció de llistes d’espera per a tècniques diagnòstiques i de consulta en algunes especialitats.

Considerem que tots aquest aspectes han de contemplar-se amb rigor en el marc d’una comissió tècnica en la que s’aporten iniciatives per garantir una major efectivitat i la salvaguarda de les condicions laborals del personal.