Intersindical Salut informa sobre possibles irregularitats en les proves de l’oposició de TER

A la vista dels fets denunciats pels aspirants i prèvia la seua comprovació, Intersindical Salut-Iv, estudia la impugnació de les proves de TER celebrades el passat diumenge 25 de març, donat que aquests fets poden comprometre l'observança dels criteris d'igualtat, mèrit i capacitat.
27 / 03 / 2018 | Intersindical Salut ter opo2016 concurs oposició 2018
Les denuncies que s'han rebut versen sobre la circumstància, que el President del Tribunal Sr. Cristobal Sanchez Martos, és professor de l'especialitat de TER en un Institut de Formació Professional Santa Ana de València, on sembla ser, segons les denuncies rebudes, que les preguntes que formaven la prova de l'oposició, ja hi havien estat utilitzades per la formació d'exàmens d'últim curs del modul de l'especialitat en eixe centre formatiu, obrint la porta a que alguns dels participants ex-alumnes del centre hagen realitzat la mateixa prova amb anterioritat a les proves d'accés de la Conselleria.
aquests fets poden comprometre l'observança dels criteris d'igualtat, mèrit i capacitat
La transmissió de la informació sobre aquestes circumstàncies, ha provocat una gran indignació entre els i les aspirants, que s'han bolcat en denunciar els fets davant Intersindical Salut-Iv. Aquesta organització sindical ha ficat l'assumpte en mans dels seus serveis jurídics, per avaluar la impugnació formal de la prova.

Entre tant, responsables d'Intersindical Salut-Iv, s'han ficat en contacte telefònic amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per informar dels fets, tot i indicant que faran arribar un plec de queixa, per que s'encete una investigació sobre el funcionament d'aquest Tribunal.

Intersindical Salut-Iv, ha vingut rebent tot un seguit de denuncies sobre diverses circumstancies al voltant d'altres proves que està realitzant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i que, també es ficaran de manifest davant els responsables de l'administració, com son la disparitat entre l'extensió del qüestionari i el temps establert per a la seua resolució, que en el cas de Tècnics i Gestió de la Funció administrativa s'estima que el temps assignat per la resolució del qüestionari no ha estat adequadament proporcionat a les proves.