Intersindical Salut exigeix una reunió urgent de la Mesa Tècnica de l’Oferta Pública d’Ocupació

Les noticies aparegudes a algun mitjà de comunicació especialitzat sobre la unificació de les dates d’examen de les OPO’s d’estabilització de l’ocupació al SNS, generen incertesa entre els i les aspirants.
15 / 09 / 2017 | Intersindical Salut opo 2017
Pel que ens hem assabentat per la premsa, el dimarts passat va haver una reunió de la Comissió de Coordinació de Recursos Humans del SNS en la que participen el Ministeri de Sanitat i els responsables de recursos humans dels diferents serveis de salut.
A aquesta reunió es va abordar la coordinació de les convocatòries de les ofertes d’ocupació massives previstes pel període 2017-2019 i, pel que sembla, es va acordar unificar les dates dels exàmens de les categories més nombroses, a més d’altres qüestions com la unificació dels temaris d’oposició.

En principi i, segons diu la premsa, eixa decisió suposarà endarrerir els exàmens fins a 2019 o 2020 i, per altra banda, que les persones aspirants a un lloc de treball a la sanitat pública, sols podran presentar-se a una única convocatòria per la coincidència en les dates d’examen a tots els serveis de salut.

A més, per nosaltres i, en particular, en referència a les ofertes d’ocupació concretes publicades per la Conselleria de Sanitat i les pactades per 2018 i 2019, sorgeixen dubtes sobre el seu calendari d’execució. No saben, entre d’altres coses, si es procedirà a l’acumulació de l’OPO de 2017 a les següents i, en eixe cas, quines seran les categories afectades.

Per aquestes raons i entenent que no és rebut que el personal se n’assabente de les novetats sobre les ofertes d’ocupació per la premsa i no per fonts oficials, Intersindical Salut demanarà una reunió urgent i extraordinària de la Mesa Tècnica d’Oferta d’Ocupació per tenir l’oportunitat de tenir informació, de primera mà, dels acords de la Comissió de Coordinació de Recursos Humans del SNS i de les seues conseqüències per les i els aspirants i per l’execució de les ofertes d’ocupació de vigents en el marc d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat