Anàlisi
Denúncies
Negociació. Mesa Sectorial sanitat

El personal estatutari, moneda de canvi en la reversió de la Ribera

Amb l'avanç del procés de reversió del departament de salut de la Ribera, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el passat dimecres 25 avança determinats aspectes sobre la instrumentació normativa i sobre el règim jurídic del personal que haurà de donar cobertura a l'actual plantilla del departament.

27 / 10 / 2017 | Intersindical Salut

Desenvolupament normatiu.

La norma que li donarà suport al procés de reversió disposarà de rang de Llei, i serà plasmada mitjançant la disposició addicional 8na. De la llei d'acompanyament del pressupost de la Generalitat de 2018. Aquesta norma serà desenvolupada reglamentàriament mitjançant Decret sobre el qual s'ha de desenvolupar l'oportuna negociació en el marc de la Mesa Sectorial de Sanitat en sessió inicial anunciada per al pròxim 2 de novembre pròxim.

Règim jurídic del Personal.

En relació al règim jurídic del personal de la plantilla actual, que ha estat un dels aspectes més controvertits del procés, la informació vessada al respecte en la sessió informativa del passat dia 25, ens indicava: En primer lloc lo obligatorietat de l'administració de subrogar el personal de la concessionària en aplicació de l'art. 44 del contracte de concessió; En segon lloc, que la figura definida per subrogar el personal laboral és la de PERSONAL LABORAL A EXTINGIR, en base als informes de l'advocacia de la Generalitat i dels serveis jurídics de la pròpia Conselleria; En tercer lloc el personal estatutari del departament vorà restituïda la seua equiparació amb la resta de personal de institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

la Conselleria de Sanitat està utilitzant el personal estatutari com a moneda de canvi per aconseguir compromisos polítics, que per una part estan fora de tot dubte, però que no poden tornar a recaure sobre les esquenes del personal estatutari

Anàlisi Intersindical Salut

La determinació de la figura del PERSONAL LABORAL A EXTINGIR, no està exempta de polèmica per la fricció que genera l'agravi que pot inferir al personal Estatutari, tant al fix com al temporal, aspectes que Intersindical Salut ficarà damunt la taula de negociació a partir del pròxim dia 2 de novembre en els treballs de negociació del Decret de desenvolupament de la DA 8ª.

Els aspectes de controvèrsia als que al·ludíem al paràgraf anterior son:

Amb la reversió del departament de la Ribrera, la Conselleria de Sanitat, homologarà al PERSONAL LABORAL A EXTINGIR, uns drets que actualment no te reconeguts al personal estatutari.

Per un costat la consolidació en el seu lloc de treball al personal laboral a extingir, sense haver accedit mitjançant procediments objectius de concurrència, suposa el reconeixement d'un dret que l'administració no reconeix, ni pot reconèixer al personal estatutari interí. Aquesta solució comportarà un acte discriminatori en greuge del personal estatutari temporal de la pròpia conselleria.
Per un altre, cal referir-nos a la carrera i desenvolupament professional. El fet que en el conveni vigent del personal laboral de la concessió estiga recollit aquest dret, i que com s'ha anunciat, es mantinga ineludiblement després de la reversió, suposa un dels punts mes controvertits, front als quals Intersindical Salut considera que la Conselleria ha d'equiparar al personal estatutari en el seu reconeixement, reconegut repetidament en la via jurisdiccional.
Així mateix, la consolidació en el seu lloc al personal laboral a extingir, constitueix un fet limitador del dret a la mobilitat del personal estatutari que durant anys s'ha vist privat de concórrer a processos de trasllats per ocupar llocs en el departament de la Ribera, i que amb aquesta mesura, continuarà sense poder optar-hi, ja que el personal laboral no deixarà les vacants a disposició del personal estatutari, que continuarà vegent barrades les seues aspiracions d'aproximar el seu lloc de treball al seu domicili habitual.

Davant totes aquestes circumstancies, Intersindical Salut considera que l'execució de la reversió del departament de la Ribera en els termes que coneguem, tot i ser molt positiu en el plànol social, és altament negatiu per al personal estatutari d'Institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. Intersindical Salut denuncia que amb aquesta línia de treball, la Conselleria de Sanitat està utilitzant el personal estatutari com a moneda de canvi per aconseguir compromisos polítics, que per una part estan fora de tot dubte, però que no podem tornar a recaure sobre les esquenes del personal estatutari.

revesió sanitat pública revesió departament de la riberaDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.