Treball

Adopción de medidas Covid-19 / Adopció de mesures Covid-19

Adopción de medidas Covid-19 / Adopció de mesures Covid-19
27 / 11 / 2020 | Intersindical Salut

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda la adopción de medidas para garantizar la capacidad del Sistema Valenciano de Salud de la Comunitat Valenciana en materia de recursos humanos frente a la pandemia provocada por la Covid-19.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/27/pdf/2020_10126.pdf

Primero. Medidas relacionadas con los nombramientos de personal temporal.
1. Nombramientos de personal estatutario temporal eventual.
2. Medidas en relación con nombramientos temporales de personal funcionario de gestión sanitaria.

Segundo. Medidas en materia de reorganización de recursos humanos.
1. Ámbito subjetivo de aplicación.
2. Ámbito temporal de aplicación.
3. Modificación del ámbito ordinario funcional del personal.
4. Modificación del ámbito territorial del personal.
a) Movilidad voluntaria.
b) Movilidad forzosa.
5. Régimen de prestación de servicios durante la movilidad.
6. Medidas en materia de jornada de trabajo y descanso, permisos, licencias, vacaciones y reducciones de jornada.
7. Reincorporación de personal en determinados supuestos.
8. Prórroga de las comisiones de servicio

Tercero. Planes de contingencia ante la Covid-19.

Cuarto. Comunicación de las medidas en materia de reorganización de recursos humanos adoptadas.

Quinto. Medidas en relación con el tiempo trabajado.

Sexto. Principios de aplicación a las medidas contempladas en la presente resolución
a) Temporalidad.
b) Proporcionalidad.
c) Recurso a la contratación temporal.


//

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'adopció de mesures per a garantir la capacitat del Sistema Valencià de Salut de la Comunitat Valenciana en matèria de recursos humans enfront de la pandèmia provocada per la Covid-19.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/27/pdf/2020_10126.pdf

Primer. Mesures relacionades amb els nomenaments de personal temporal
1. Nomenaments de personal estatutari temporal eventual
2. Mesures en relació amb nomenaments temporals de personal funcionari de gestió sanitària.

Segon. Mesures en matèria de reorganització de recursos humans
1. Àmbit subjectiu d’aplicació
2. Àmbit temporal d’aplicació
3. Modificació de l’àmbit ordinari funcional del personal
4. Modificació de l’àmbit territorial del personal
a) Mobilitat voluntària
b) Mobilitat forçosa.
5. Règim de prestació de serveis durant la mobilitat
6. Mesures en matèria de jornada de treball i descans, permisos,llicències, vacances i reduccions de jornada
7. Reincorporació de personal en determinats supòsits
8. Pròrroga de les comissions de servei

Tercer. Plans de contingència davant la Covid-19

Quart. Comunicació de les mesures en matèria de reorganització de recursos humans adoptades

Cinqué. Mesures en relació amb el temps treballat.

Sisé. Principis d’aplicació a les mesures previstes en aquesta resolució
a) Temporalitat.
b) Proporcionalitat.
c) Recurs a la contractació temporal.

mesures medidas covid-19Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.