Treball
Oposicions

209 Places Reconversió Auxiliar Administratiu en administratiu.

09 / 04 / 2021 | Intersindical Salut

INTERSINDICAL ha reivindicat la problemàtica de la Funció Administrativa en mesa sectorial de sanitat, per a aprofundir en una reforma del col·lectiu d'Auxiliars Administratius en existir una sobrecualificació en relació amb el nomenament formals, ja que la Conselleria "no distingeix" entre categories i només contempla les necessitats que s'han de cobrir.

Existeixen dades que la Conselleria incompleix indirectament la llei bàsica que l'obliga a assignar al seu personal les funcions pròpies del seu nomenament i a retribuir-les segons la funció efectiva realitzada al no aprofundir en les funcions d'aquests grups que vénen recollides en l'Estatut de Personal No Sanitari aprovat per l'ordre de 5 de juliol de 1971 i que haurien de revisar-se aquestes funcions en l'actualitat.

Al gener de 2010 el Sindic de Greuges als informes derivats per la nostra formació per la problemàtica va emetre un informe recomanant a la Conselleria de Sanitat, que promoguera una promoció real concorde a les necessitats actuals i que periòdicament siguen estudiades les funcions del col·lectiu.

El sindicat ha proposat en els últims anys com a solució una reclassificació professional del grup d'auxiliars administratius a administratius, i la creació progressiva de les places deficitàries que corresponen als grups de gestió i tècnic de la funció administrativa, seriosa necessari reprendre el projecte de descriptors de lloc per a definir les funcions reals en els diferents departaments.

El dia 17 de novembre 2020 va tenir lloc una reunió de mesa sectorial amb la Direcció General de Recursos Humans per a aprovar i establir l'ordre de prelació de les diverses partides que s'havien proposat per a l'assignació del 0.30% de la massa salarial. Amb la finalitat de donar un impuls al personal de Funció Administrativa es va acceptar la reconversió de places d'Auxiliar Administratiu a administratiu amb una dotació de 750.000 i un total 209 places.

En la reunió del 7 d'abril 2021 de la comissió assessora de selecció i provisió de personal amb la Direcció de Recursos Humans ens van informar entre altres propostes, com anava a desenvolupar-se el procediment i criteris per a aconseguir realitzar la reconversió de les 209 places d'auxiliar administratiu a administratiu. De
tal forma que:
• En el procés únicament poden participar personal estatutari fix que va aprovar el concurs oposició d'auxiliar administratiu /a amb permanència 2 anys en la plaça de funció administrativa.
• El procés serà de promoció interna al grup C1 mitjançant conversió directa en un únic examen valorant la nota únicament, sense tenir en compte l'antiguitat, formació etc.
• El total de places oferides seran 209 sense definir prèviament els llocs que seran reconvertits.

INTERSINDICAL SALUT va expresar la seua disconformitat amb aquesta decisió per no haver sigut prèviament negociada en la mesa sectorial Sanitat per a cercar la millor solució per a aquest personal de forma consensuada, en entendre que ha de contemplar-se com a mínim l'antiguitat, entre altres opcions a determinar, no obstant això en data d'avui ens ha arribat per a el pròxim dia 15 d'abril una convocatòria extraordinària de mesa sectorial amb un únic punt de procediment selectiu per a la reconversió de les 209 places.

opeDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Traductor
Relacionat