La participació del personal en els tribunals comptarà per a la Carrera i Desenvolupament professional

tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 comissió assessora
PDF

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina la composició de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió i s’estableixen mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.

tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 composició tribunals
PDF

Condemna a l’Hospital d’Oriola per denegar un permís de formació sense justificació.

tribunals oriola hores formació h. vega baixa formació
PDF