Instruccions. Especialitat d’infermeria. Salut Mental.

Instrucció del Director General de Recursos lHumans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública, en relació a la creació de palces de la categoria d'especialista en infermeria de salut mental.

salut mental normativa autonomica especialitat infermeria
PDF

ORDE de 26 de juliol de 2007

ORDE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen i s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a establir un conjunt d’activitats dirigides a la millora integral de la promoció, prevenció, rehabilitació, atenció i la qualitat assistencial de la salut mental a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2007.

salut mental rehabilitació prevenció ordre normativa autonomica bases reguladores atenció activitats
PDF

ORDE de 26 de setembre de 2005

ORDE de 26 de setembre de 2005 del conseller de Sanitat, per la qual es crea el Consell Assessor de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.

salut mental ordre normativa autonomica assesor
PDF

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004,de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se convocan los actos de asignación de plazas correspondientes a la prueba selectiva 2003, para el acceso en el 2004, a plazas de formación de las especialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental.

salut mental resolució places matrona infermeria
PDF

Manises suprimeix recursos de la Unitat de Salut Mental per estalviar-se despeses de substitució.

salut mental retallades manises auxiliars d’infermeria
PDF