Acord condicions de treball del personal interí resident i infermeria en formació i guàrdies i ATC

Acord subscrit entre la conselleria de sanitat de la generalitat i les organitzacions sindicals amb representació en taula sectorial de sanitat, en matèria de condicions de treball del personal interí resident i infermeria en formació i millora del sistema sanitari mitjançant la racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

retribucions resident infermeria guàrdies formació continuada
PDF

Acord sobre retribucions del personal en formació

Acord de 6 d’octubre de 2006, del Consell, pel qual s’incrementen les retribucions del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

resident intern infermeria formació
PDF