Acord sobre retribucions del personal en formació

Acord de 6 d’octubre de 2006, del Consell, pel qual s’incrementen les retribucions del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

resident intern infermeria formació
PDF