Instrucció vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

Instrucció 24 de setembre vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

vacances incapacitat temporal dies solts
PDF

Instrucció complementària vacances.

Instrucció complementària de la del Secretari Autonòmic i director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut de 15 de abril de 2013, sobre disfrute de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

vacances dies solts
PDF