PACTE PER A LA GESTIÓ DEL DESPLAÇAMENT DEL PERSONAL SANITARI

transport personal sanitari pacte domiciliaria condicions de treball atenció primària
PDF

Equiparació del permís per cesària amb el de qualsevol altra intervenció quirúrgica.

permisos permís per cesària condicions de treball
PDF

RESOLUCIÓ  del conseller d’Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribu- cions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015

marc del diàleg social per al període 2014-2015 condicions de treball
PDF