PACTE PER A LA GESTIÓ DEL DESPLAÇAMENT DEL PERSONAL SANITARI

transport personal sanitari pacte domiciliaria condicions de treball atenció primària
PDF

Transport de personal sanitari per a l’atenció d’urgències extrahospitalaries

urgències transport personal sanitari negociació mesa sectorial de sanitat extrahospitalaries atenció primària
PDF

La gestió de les contingències professionals del personal sanitari per les Mútues és un esperpent

personal sanitari mútues malalties professionals it gestió contingències professionals accidents laborals
PDF