ORDRE de 10 de febrer de 1997.

ORDRE de 10 de febrer de 1997,de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es deleguen atribu­cions en materia económica i pressupostaria a diversos órgans de la Conselleria i de les institu­cions sanitaries que en depenen.

ordre normativa autonomica atribucions
PDF

ORDRE de 10 de març de 1997

ORDRE de 10 de març de 1997de la Conselleria de Sanitat, per la qual s' aproven diverses delega­cions d' atribucions en materia de personal en favor de diversos organs de la Conselleria.

personal ordre normativa autonomica atribucions
PDF

ORDRE de 8 de febrer de 1995

ORDRE de 8 de febrer de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual modifica la categoria i la integració de determinades institu­cions sanitaries, i també determinats aspectes de la delegació d'atribucions en materia económica i de personal.

ordre normativa autonomica categoria atribucions
PDF