RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 1996

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 1996 de laDirecció General del Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valen­ciana, per la qual es disposa la publicació de1 'Acord Marc de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i Consum i les Mutualitats d 'Accidents deTreball i Malalties Professionals de la Seguretat Social que actuen a la Comunitat Valenciana.

resolució mutualitats malalties professionals acord accidents de treball
PDF

ORDRE de 9 de maig de 1995

ORDRE de 9 de maig de 1995, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual regula els centres sanitaris de les entitats col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social en relació amb les contingencies d'accidents de treball i malaltia professional.

ordre entitats col.laboradores centres sanitaris accidents de treball
PDF