Instruccions sobre la carrera professional

Instrucció Nº2 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. permís sense sou, serveis pretados en un altre regimen jurídics...

sou reconeixement profesional permís sense sou permis diferents categories categories carrera
PDF