Facultatius Especialistes en Medicina del Treball
Facultatiu especialista en al·lergologia
Facultatiu especialista en anàlisis clíniques
Facultatiu especialista en anatomia patològica
Facultatiu especialista en anestesiologia/reanimació
Facultatiu especialista en angiologia i cirurgia vascular
Facultatiu especialista en aparell digestiu
Facultatiu especialista en bioquímica clínica
Facultatiu especialista en cardiologia
Facultatiu especialista en cirurgia cardiovascular
Facultatiu especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu
Facultatiu especialista cirurgia maxil·lofacial
Facultatiu especialista en cirurgia pediàtrica
Facultatiu especialista en cirurgia plàstica i reparadora
Facultatiu especialista en oncologia mèdica
Facultatiu especialista en oncologia radioteràpica
Facultatiu especialista en otorrinolaringología
Facultatiu especialista en psiquiatria
Facultatiu especialista psicologia clínica
Facultatiu especialista en radiodiagnòstic
Facultatiu especialista en radiofísica hospitalària
Facultatiu especialista en rehabilitació
Facultatiu especialista en reumatologia
Facultatiu especialista en traumatologia i cirurgia ortopédica
Facultatiu especialista en urologia
Facultatiu especialista en cirurgia toràcica
Facultatiu especialista en dermatologia medicoquirúrgica i venereologia
Facultatiu especialista en endocrinologia i nutrició
Facultatiu especilista en farmàcia clínica
Facultatiu especialista en farmàcia hospitalària
Facultatiu especialista en geriatria
Facultatiu especialista en hematologia i hemoteràpia
Facultatiu especialista en immunologia
Facultatiu especialista en medicina intensiva
Facultatiu especialista en medicina interna
Facultatiu especialista en medicina nuclear
Facultatiu especialista en medicina preventiva i salut pública
Facultatiu especialista en microbiologia i parasitologia
Facultatiu especialista en nefrologia
Facultatiu especialista en pneumologia
Facultatitu especialista Pediatria y àrees especifiques
Facultatiu especialista en Radiofarmàcia
Facultatiu especialista en neurocirurgia
Facultatiu especialista en neurofisiologia clínica
Facultatiu especialista en neurologia
Facultatiu especialista en obstetrícia i ginecologia
Facultatiu especialista en oftalmologia