Oposicions Facultatiu especialista en al·lergologiaFacultatiu especialista en anatomia patològicaFacultatiu especialista en angiologia i cirurgia vascularFacultatiu especialista en bioquímica clínica

Llistats provisionals Oposició Especialitats Mèdiques

08 octubre 2021

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició, per a la provisió de vacants dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

▪️ Facultatiu/a especialista d'alergología

Enllaç al DOGV :
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/08/pdf/2021_9991.pdf

▪️ Facultatiu/a especialista d'anatomia patològica

Enllaç al DOGV:
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/08/pdf/2021_9993.pdf

▪️ Facultatiu/a Especialista Bioquímica Clinica:

Enllaç al DOGV:
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/08/pdf/2021_10026.pdf

▪️ Facultatiu/a Especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular:

Enllaç al DOGV:
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/08/pdf/2021_10028.pdf

▪️ Facultatiu/a Especialista en Cirurgia Cardiovascular:

Enllaç al DOGV :
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/08/pdf/2021_10029.pdf

Reclamacions al llistat provisional : Del 11/10/21 al 25/10/21

Instruccions :
https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf

Enllaç a la web de consultes de la generalitat valenciana