Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ FARMACÉUTIC@ ÀREA DE SALUT (DATA I LLOC)


RESOLUCIÓ de 28 abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el Concurs- oposició per a la provisió de vacants de farmacèutic o farmacèutica d’àrea de salut, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (10/5/22): https://dogv.gva.es/datos/2022/05/10/pdf/2022_3754.pdf

Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.Edifici de Direcció, Administració i Docència.Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València.

Data: Diumenge 3/7/ 2022.

⏰ Hora: 09.00 h.

Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top