• Reset

COMPLEMENTE NOCTURNITAT EN DOMINGO O FESTIU

ACORD de 5 de maig de 2023, del Consell, pel qual es modifica la taula 5.III, complement de nocturnitat, de…

PROGRAMA REDUCCIÓ DEMORA ASSISTENCIAL (INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES I TÈCNIQUES DIGNÓSTICAS I INTERVENCIONISTES) EXERCICI 2023

ACORD de 31 de març de 2023, del Consell, de aprovació del programa especial de productivitat per a la reducció…

PRORROGA PLA D'ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS (PORH)

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroga…

IMPORTANT ACORD ADOPTAT PER LA MAJORIA DE SINDICATS I CONSELLERIA DE SANITAT

IMPORTANT ACORD ADOPTAT PER LA MAJORIA DE SINDICATS I CONSELLERIA DE SANITAT FUNCIÓ ADMINISTRATIVA, com ja es va informar el…

MESURES, CRITERIS I BAREM EN PROCESSOS SELECTIUS EXECUCIÓ LLEI 20/21 REDUCCIÓ TEMPORALITAT

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, d'adopció de les mesures necessàries…

Autorització i Dispensació medicaments i productes sanitaris Infermeria

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per…

CALENDARI LABORAL 2023

DECRET 130/2022, de 30 de setembre , del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial…

MODIFICACIÓ PLANTILLA ORGÀNICA

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2022, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló per la qual es…

Pagament de la productivitat variable 2021

[real3dflipbook pdf="https://salut.intersindical.org/wp-content/uploads/NOTICIA-IMPORTANT-SOBRE-EL-PAGAMENT-DE-LA-PRODUCTIVITAT-VARIABLE-2021.pdf"]