Account
Carrito

No hay productos en el carrito.

Proposta a Facultatius

La nostra proposta per al col·lectiu de facultatius

Intersindical et defensa

  • Negociar la creació de places facultatives necessàries de les diferents especialitats per a donar cobertura a les necessitats assistencials.
  • Revisar la ràtio Mèdic/a i Pediatra EAP adequada a la població atesa per a donar cobertura en condicions normalitzades a les necessitats assistencials.
  • Exigirem l’assignació del temps necessari per a una atenció adequada al pacient

Cursos pensats per a tu

Per un col·lectiu de facultatius més just

  • Eliminació de la contractació en frau de llei en atenció continuada, i la seua conversió en places estructurals vacants.
  • Inclourem en les nostres exigències l’opció de concursar a resultes en els procediments de mobilitat.
  • L’exempció de la colegiació obligatòria als professionals que presten els seus serveis as carrec de la Conselleria de Sanitat

Personal interí resident

Negociar l’actualització de les condicions del Personal Intern Resident:

  1. Exigir el descans efectiu després de les guàrdies.
  2. Garantir l’accés als programes de formació en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat.
  3. Equiparar les condicions de treball i retributives d’acord amb les funcions efectives realitzades.

TREBALL & OPOSICIONS

To top