Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ AUXILIARS GESTIÓ SANITÀRIA GENERALITAT (C2-S01)


RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (10/5/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/05/10/pdf/2022_3756.pdf

Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

Data: Dissabte 2/7/22

⏰ Hora: 9.00 h.

Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top