Account
Carrito

No hay productos en el carrito.

Proposta a Personal administratiu

La nostra proposta per al personal administratiu

Treballem per al personal administratiu

  • Elaboració d’un pla específic de recursos humans de la funció administrativa.
  • Definició de les funcions de cada categoria professional
  • Adequació de la plantilla a les necessitats assistencials i organitzatives actuals.
  • Establiment del requisit de titulació en estudis de Formació professional de grau mitjà i superior
  • Reconversió de places de categories que per funcions efectivament realitzades es corresponguen amb un grup superior, articulant mesures específiques per a la promoció interna en les àrees de gestió i serveis.
  • Proposarem la creació formal de la categoria professional de coordinador/ora administratiu/a de Centre de Salut en Primària.

Cursos pensats per a tu

TREBALL & OPOSICIONS

To top